Dathliad Graddio Prifysgol Cymru 2019

Mae Dathliad Graddio Prifysgol Cymru’n gyfle i ddathlu llwyddiannau ein graddedigion. Rydym yn falch i hysbysu y cynhelir y dathliad nesaf yn Abertawe Gorffenaf 2019.

Gallwch gofrestru ar gyfer Dathliad Graddio 2019 nawr!

Gwahoddir yr holl fyfyrwyr a astudiodd mewn canolfan gydweithredol ac sydd wedi’u derbyn i ddyfarniad Prifysgol Cymru drwy ordeiniad yr Is-Ganghellor erbyn 26 Ebrill 2019 i ddathlu eu llwyddiant yn y digwyddiad arbennig hwn.

I gofrestru ar gyfer Dathliad Graddio nesaf Prifysgol Cymru, cwblhewch y ffurflen mynegi diddordeb - rhaid i fyfyrwyr gyflwyno’r ffurflen hon cyn i gofrestru gau ddydd Gwener 26 Ebrill 2019.

I gael rhagor o wybodaeth am y broses gofrestru, edrychwch ar linell amser y Dathliad Graddio.

Cynghorir graddedigion i beidio â chynllunio eu hymweliad ag Abertawe tan iddynt dderbyn cadarnhad bod eu cais i ddod i’r digwyddiad yn llwyddiannus.

Nodwch mai dathliad o’ch llwyddiannau academaidd yw’r digwyddiad hwn. Ni chaiff myfyrwyr eu derbyn yn ffurfiol i’w dyfarniad yn y Dathliad Graddio ac ni fyddant yn derbyn eu tystysgrif ar y diwrnod. Caiff tystysgrifau eu hanfon at y canolfannau cydweithredol i’w dosbarthu i raddedigion.

UNRHYW CWESTIYNAU?

Cysylltwch â threfnwyr y digwyddiad: 
graduation@cymru.ac.uk

I gael rhagor o wybodaeth am Gymdeithas Cyn-fyfyrwyr Prifysgol Cymru, cliciwch yma.

iStock_11950672_LARGE