Cynadleddau, Gweithdai, Ffora a Seminarau

 

‘Llawysgrifau Cymru 800–1800’

9–11 Medi 2020

Llyfrgell Genedlaethol Cymru

**GOHIRIO TAN FIS MEDI 2021** 

 

Mae’n amlwg erbyn hyn na fydd modd cynnal ein cynhadledd ‘Llawysgrifau Cymru 800–1800’ ym mis Medi fel y bwriedid, gan fod y cyfyngiadau ar ymgynnull a theithio yn debyg o barhau am rai misoedd. Penderfynwyd ei gohirio, felly, tan y flwyddyn nesaf. Y peth doethaf er mwyn diogelwch yr holl gynadleddwyr fydd aros nes bod brechlyn yn erbyn y feirws ar gael, felly rydym yn ystyried aildrefnu ym Medi 2021.

Yn y cyfamser, arhoswch yn ddiogel ac edrychwn ymlaen at eich croesawu i Aberystwyth maes o law i ddathlu cyhoeddi’r Repertory.

A Repertory of Welsh Manuscripts and Scribes c.800–c.1800

DANIEL HUWS

I’w gyhoeddi mewn tair cyfrol gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru  a Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru. Gweler y ffurflen am fwy o wybodaeth neu ewch i www.llyfrgell.cymru/repertory

 ******************************************************************************************

 

Y mae Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru yn cynnal cyfres o ffora (neu gynadleddau undydd) yn rheolaidd. Fel arfer, cynhelir un fforwm i bob prosiect bob blwyddyn.

Os hoffech dderbyn manylion am ein ffora, anfonwch eich enw a’ch cyfeiriad i: canolfan@cymru.ac.uk. Cedwir yr wybodaeth hon ar ein systemau cyfrifiadur er mwyn anfon gwybodaeth atoch am weithgareddau’r Ganolfan. Ni roddir yr wybodaeth i unrhyw sefydliad arall.  

SEMINARAU
 

Y mae Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru yn cynnal dwy gyfres o seminarau (yn aml ar waith mewn llaw) bob blwyddyn. Fe’u cynhelir fel arfer yn Ystafell Seminar y Ganolfan am 5:00 o’r gloch bob yn ail ddydd Iau yn ystod tymhorau’r Pasg a’r Hydref. Y mae’r rhan fwyaf o bapurau tua 50 munud o hyd, gan adael rhyw 20 munud ar y diwedd ar gyfer cwestiynau. Estynnir croeso cynnes i bawb.

Os hoffech dderbyn manylion am ein seminarau a’n cynadleddau drwy’r post, anfonwch eich enw a’ch cyfeiriad i: canolfan@cymru.ac.uk. Cedwir yr wybodaeth hon ar ein systemau cyfrifiadur er mwyn anfon gwybodaeth atoch am weithgareddau’r Ganolfan. Ni roddir yr wybodaeth i unrhyw sefydliad arall. 

 Seminarau Tymor y Gwanwyn 2020 - WEDI EI OHIRIO